پروتکل ملی اعتبارسنجی سلامت غذا تهیه می شود

[ad_1]

رئیس مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو ؛

۱۶ تیر ۱۳۹۶
آخرین اخبار, اهم اخبار

6 نمایش

کارگاه کشوری اعتبارسنجی روش های آزمون شیمیایی باحضور دکتر برندنس و آقای مایر از موسسه سلامت غذای کشور هلند در مرکز آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو برگزار گردید.

به گزارش صبای سلامت ، دکتر بهرام دارایی، رئیس مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو ، گفت: در راستای اجرای طرح جامع ملی سلامت غذا و افزایش توانمندی علمی و عملی در خصوص اعتبارسنجی روشهای آزمون شیمیایی و تضمین صحت نتایج آزمون ها، کارگاه کشوری اعتبارسنجی روش های آزمون شیمیایی باحضور دکتر برندنس و آقای مایر از موسسه سلامت غذای کشور هلند در مرکز آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو برگزار گردید.

وی افزود: در این دوره که با مشارکت بیش از ٣٠ نفر از روسا و کارشناسان معاونت های غذا و داروی کشور در تاریخ ۱۱ الی ۱۵ تیر به مدت ۵ روز در محل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو برگزار شد، مباحث کلیدی و کاربردی در خصوص پارامترهای اعتبارسنجی روش ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
وی در پایان گفت: در نهایت مقرر شد این دوره مقدمه ای باشد جهت تهیه پروتکل ملی اعتبارسنجی به منظور یکسان سازی روش ها و برگزاری آموزش های آبشاری در سراسر کشور.

[ad_2]

لینک منبع